Zippy’s Vrienden is makkelijk, eenvoudig en begrijpelijk, maar ook verrassend diepgaand

De cursus heeft 4 trainingsmomenten

1

Voorbereidende opdracht

Voorafgaand aan de train-de-trainer maken de leerkrachten een opdracht die een tijdsinvestering van ongeveer 1,5 uur vraagt.
1

Trainingsdag

Leerkrachten leren wat het programma is en hoe het in de praktijk werkt, in een dag met kennis over copingstrategieën en oefenen met het lesmateriaal.
2

Terugkombijeenkomsten

Onder begeleiding van een pedagoog wisselen de leerkrachten ervaringen uit en gaan zij nieuwe modules voorbereiden.
1

Klassenbezoek

Met feedback en eventueel tips van de pedagoog/trainer.

De kinderen zijn nu veel beter in staat hun conflicten op het schoolplein zonder mij op te lossen

Toine, leerkracht groep 5
De resultaten van een evaluatieonderzoek met 306 leerkrachten uit zes verschillende landen laten zien dat leerkrachten zeer enthousiast zijn over de effecten van de lessen. 84% geeft dat ze in de klas nu een gemeenschappelijke taal hebben om dagelijkse problemen te bespreken. Volgens 80% van de leerkrachten was de sfeer in de klas verbeterd. Door het programma heeft 95% van de leerkrachten de kinderen uit de klas beter leren kennen.
80%
van de leerkrachten vindt dat de sfeer verbeterd is door de cursus
foto van

Goed om te weten

Zippy’s en Apple’s Vrienden in de klas

Zippy en Apple zijn twee wandelende takken die samen met de kinderen allerlei avonturen beleven. In een leuke, aansprekende methode die gebaseerd is op positieve psychologie komen spelenderwijs onderwerpen aan bod als je gevoelens herkennen en uiten; aandachtig luisteren; hulp vragen en anderen helpen; vrienden maken en blijven; omgaan met eenzaamheid, afwijzing, pesten en overlijden; conflicten met vrienden zelfstandig oplossen; en je aanpassen aan nieuwe situaties. In verhalen, rollenspelletjes, tekenen en oefeningen gaan de kinderen onder begeleiding van de leerkracht aan de slag.

De methode

De methode is onderverdeeld in zes modules met in totaal 24 lessen, verspreid over het schooljaar. Achtereenvolgens komen ‘gevoelens’, ‘communicatie’, ‘vriendschap’, ‘ruzie’, ‘verandering en verlies’, en ‘opnieuw beginnen’ aan bod. Bij elke les horen verhalen en vertelplaten waarin de kinderen en hun wandelende takken een hoofdrol spelen. Een beeld van de methode, reviews en meer informatie lees je op de website van Zippy’s Vrienden.

Certificaat

Leerkrachten ontvangen na uitvoering van het lesprogramma een certificaat dat gedurende drie jaar geldig is gerekend vanaf de start van de uitvoering. Om in aanmerking te komen voor een verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat volgt de leerkracht een cursus gedurende een dagdeel.

Zelfs de jongste kleuters bedenken oplossingen voor een probleem

Mariska, leerkracht groep 4
foto van

Nadia Anemaat

Pedagoog & operationeel manager

Erkenning als effectief