Week tegen kindermishandeling

Gepubliceerd op 17 Nov 2021

Wat kunnen we doen om kinderen te helpen?

Helaas komt kindermishandeling nog veel te vaak voor! Jaarlijks zijn er zo’n 119 duizend kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Ongeveer 3 procent van alle kinderen groeit op in een onveilige gezinssituatie. Wat kunnen we doen om die aantallen naar beneden te krijgen?

 

Bekijk de video of lees het artikel eronder:

 

 

Extra aandacht voor het onderwerp

Deze week, van 15 tot en met 21 november, is het de jaarlijkse Week tegen kindermishandeling. In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem. Maar maar de week is vooral ook een goed moment om extra aandacht te vragen voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

 

Kindermishandeling herkennen

Om te zorgen dat kinderen veilig kunnen zijn en op tijd de juiste hulp krijgen, is het belangrijk dat de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkend worden. Dit kan best lastig zijn, want ieder kind reageert anders als het mishandeld wordt. Toch zijn er een aantal dingen die vaak opvallen wanneer een kind zich in een onveilige leefomgeving bevindt. Je kunt daarom letten op:

 

Hoe ziet het kind er uit?

Wees alert op blauwe plekken, regelmatig buikpijn, oververmoeid, vaak of lang ziek of niet fris ruiken. 

 

Hoe gaat het kind om met anderen?

Door te kijken naar de sociale vaardigheden van een kind, kan je veel te weten komen over de thuissituatie. Vraagt een kind veel aandacht van andere kinderen, is het kind nerveus en wantrouwend of wil het liever niet aangeraakt worden? Dit kunnen signalen van mishandeling zijn. 

 

In welke situaties komt het kind vaak terecht?

Het kind is vaak te laat op school, vaak alleen, of neemt bijna nooit (gezonde) lunch mee. 

 

Hoe gedraagt het kind zich?

Denk hierbij aan veel negatieve dingen zeggen over zichzelf of de wereld, gewelddadige situaties naspelen of snel boos worden.

 

Meer weten

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je weten hoe wij kinderen helpen die ervaring hebben met ruzie en geweld thuis? Kijk op onze themapagina over kinderen en geweld thuis of neem contact op met Melanie Twigt. Zij is aandachtfunctionaris Huiselijk geweld & kindermishandeling en deelt haar kennis over dit thema graag.

 

 

 

Week tegen kindermishandeling 2021