Het gesprek over stress

1

Voorkomen van langdurige klachten

Het gesprek aangaan over stress(signalen) kan lastig zijn. Toch is het belangrijk hierover te praten met collega’s, zodat burn-out en andere langdurige klachten voorkomen kunnen worden.
2

Herkennen van stress en het gesprek aangaan

In deze training leren medewerkers naast de signalen van stress herkennen ook hoe zij over stress in gesprek kunnen gaan: hoe pak je zo’n gesprek aan, welke vragen kun je stellen en hoe kun je collega’s ondersteunen bij het behouden van gezonde werkdruk?