Terug naar de thema's

Stress en burn-out op het werk

Steeds meer mensen ervaren stress en een (te) hoge werkdruk in hun werk. Dat leidt ook steeds vaker tot overspannenheid en burn-out. In 2018 hadden maar liefst 1,3 miljoen Nederlandse werknemers last van burn-out klachten. Ruim een derde van alle Nederlanders wijt dat aan werkdruk of werkstress. En dat komt dan weer onder andere door de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, de technologische ontwikkelingen, de verandering van werk (steeds meer zittend werk bijvoorbeeld), het verminderde gevoel van autonomie en zingeving dat veel mensen ervaren, het personeelstekort in sommige sectoren en de toegenomen verantwoordelijkheid en zorg voor je naasten. Persoonlijke kenmerken en de verhoudingen op de werkvloer spelen ook een rol.  
foto van Stress en burn-out op het werk

Door op tijd in te grijpen voorkom je dat stress uitloopt op een burn-out

Goed om te weten over stress en burn-out op het werk

Cijfers over stress en burn-out

Maar liefst 1,3 miljoen Nederlandse werknemers hadden in 2018 last van burn-out klachten. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress en 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgevoerd door TNO en CBS.

Oorzaken van stress en burn-out op het werk

Er zijn enkele oorzaken aan te wijzen die invloed hebben op het ervaren van (te)veel werkdruk en de ontwikkeling van een burn-out.

Allereerst werken mensen steeds langer door en stijgt de gemiddelde leeftijd op de werkvloer. Tegelijkertijd stellen economische en technologische ontwikkelingen nieuwe eisen aan de werkvloer. Flexibilisering van het werk, moderne technologie, voortdurend bereikbaar zijn, het veelvuldige gebruik van digitale communicatiemiddelen, de informatie overload en de overloop van werk en privé, zijn oorzaken die vaak genoemd worden door mensen die veel werkdruk ervaren. Daarnaast is een gebrek aan autonomie en zingeving in het werk voor veel mensen een belangrijke uitlokker voor werkstress. Takenlijsten, strakke procedures en afvinklijstjes kunnen een handig hulpmiddel zijn, maar nemen het gevoel weg zelf te kunnen handelen en beslissen en versterken het gevoel van zinloosheid. Tot slot is het personeelstekort in sommige sectoren een belangrijke oorzaak. Er ontstaat dan een hoge werkdruk doordat er te weinig mensen zijn om het werk te doen.

Wat kun je doen om teveel werkstress en een burn-out te voorkomen?

Aangetoond is dat mensen zich meer ontspannen voelen in hun werk en minder vatbaar zijn voor een burn-out als zij:

  • autonomie ervaren en de regie hebben over hun werkzaamheden
  • ervaren dat hun werk zinvol is
  • zich gezien en gehoord weten
  • regelmatig even kunnen ontspannen of bewegen
  • een gezond voedingspatroon hebben
  • goed kunnen samenwerken met hun collega’s
  • een goede balans tussen werk en privé ervaren
  • zichzelf goed kennen en weten hoe zij gezond en ontspannen kunnen blijven.

Als psycholoog en leefstijlcoach is Danine expert op het gebied van stress, burn-out, ontspanning, leefstijl en werkplezier.

Rutger is mindfulnesstrainer, coach en Rutger expert in de preventie van klachten door werkdruk, overspannenheid en burn-out .

Artikelen over dit thema