Terug naar de thema's

Ruzie rond een echtscheiding

Ruzie rond een echtscheiding - ook wel, een vechtscheiding - kan tot grote emotionele gevolgen leiden voor alle betrokkenen. Voor de (ex-)partners, die soms niet of nauwelijks kunnen communiceren. Maar ook voor de kinderen die bij de scheiding betrokken zijn. Soms is er langdurig sprake van ruzies, scheldpartijen, kwaadsprekerij en een negatieve sfeer. Soms ook mogen kinderen een van de ouders niet meer zien.
foto van Ruzie rond een echtscheiding

Goed om te weten

Gevolgen voor (ex-)partners

Een echtscheiding is een ingrijpend proces, dat veel emoties oproept. Het kan lang duren voordat de ex-partners echt afstand hebben genomen en een nieuw leven hebben opgebouwd. Als de scheiding gepaard gaat met ruzies en conflicten, kunnen de gevolgen zowel tijdens de scheiding als daarna groot zijn. Bij een vechtscheiding is er vaker sprake van huiselijk geweld en mishandeling. Als er kinderen zijn, verandert de relatie tussen ouder(s) en kind(eren) vaak. Soms zien kinderen één van de ouders zelfs niet of niet vaak meer.

Gevolgen voor kinderen

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis die voor kinderen grote gevolgen kan hebben. Het is dan ook belangrijk dat scheidende ouders hun kinderen goed opvangen en ondersteunen en de behoefte en belangen van hun kinderen centraal stellen. Als dat niet zo is, en de ouders langdurig ruzies en conflicten hebben, heeft dat ernstige gevolgen voor de kinderen. Zoals:

 

 • Verstoorde rust, regelmaat en stabiliteit.
 • Boosheid, angst, verdriet, eenzaamheid, onterecht gevoelens van schuld en het gevoel partij te moeten kiezen.
 • Verhuizen: een ander huis, andere plaats, een andere school.
 • Verlies van vriendjes, familie, vertrouwde leerkrachten.
 • Een nieuw leven in een stiefgezin.
 • Gemis van de andere ouder
 • Risico op hechtingsproblematiek
 • Financiële achteruitgang
 • Versnelde losmaking van het gezin
 • Aanpassingsproblemen
 • Onzekerheid over de toekomst.

 

Vechtscheiding

 

Op elke 10.000 Nederlandse kinderen zijn er jaarlijks 800 betrokken bij een vechtscheiding. Uit onderzoek blijkt dat zij vaker te kampen hebben met leer- en gedragsproblemen, emotionele, psychische en sociale problemen en een negatief zelfbeeld. Ook komen huiselijk geweld en mishandeling vaker voor. Kinderen die bij  een vechtscheiding betrokken raken, ontwikkelen ook vaker dan gemiddeld hechtingsproblemen. Daardoor kunnen zij moeilijker dan anderen relaties met anderen onderhouden.

Wat kun je doen bij ruzie rond de scheiding?

Ben je beland in in een vechtscheiding en kom je er alleen niet uit? Zoek dan hulp. Praat met iemand die je vertrouwt, met de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij kunnen jou en je kinderen eventueel doorverwijzen naar hulp. Je kunt ook zelf hulp zoeken voor het leren beheersen van ruzies en het verbeteren van de omgang met elkaar. Bijvoorbeeld door mediation of individuele begeleiding. Ook voor je kinderen zijn er programma’s die hen helpen om goed door een lastige periode heen te komen.

Patricia werkt al heel lang met ouders en kinderen die in een (v)echtscheiding belanden. Zij weet heel goed hoe zij hen kan ondersteunen.