Privacy statement

Avant sanare is de beheerder van deze website en verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens. De bescherming en privacy van jouw informatie is voor ons van primair belang. Op deze pagina laten wij je weten welke gegevens wij verzamelen als je onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap jij precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van www.avantsanare.nl. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

 

Wat doen wij met de verzamelde gegevens?

Avant sanare respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en de deelnemers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Deelname aan onze diensten

Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten (meestal cursussen) vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Het verwerken van persoonsgegevens dient zorgvuldig te gebeuren. Wij werken daarvoor met een registratiesysteem dat voor de professional alleen toegankelijk is met een inlognaam en wachtwoord. De professionals van Avant sanare werken met een privacyprotocol dat voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018: Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR). De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Avant sanare of die van een derde partij.

 

Communicatie

Wanneer je e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Avant sanare of die van een derde partij.

 

Sociale knoppen

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op Facebook, Twitter, en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat wij met persoonsgegevens doen die wij met deze code binnen krijgen, kun je de privacystatements van Facebook, Twitter, en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

 

Statistische informatie

Avant sanare kan een samenvatting/statistische gegevens over het gebruik van de website verstrekken aan derden. Deze informatie is bedoeld om de gebruikservaring van onze website te verbeteren en zal geen gegevens bevatten waarmee derden de identiteit van onze website bezoekers kunnen achterhalen.

 

Ingesloten inhoud/links

In artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

 

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, met uitzondering van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag. Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze professionals zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Dit privacystatement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacystatement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen.

 

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Een verzoek kun je indienen via contact@avantsanare.nl.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers en deelnemers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons is verstrekt.

1 – Aanpassen/uitschrijven e-mailings en digitale nieuwsbrief
Via contact@avantsanare.nl heb je de mogelijkheid om gegevens aan te passen of om je af te melden voor mailings en/of onze digitale nieuwsbrief.

2 – Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

 

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan het hierboven beschreven privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

 

Toepasselijk recht

Op de website en het privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.