Preventieve mentale gezondheidstraining voor MBO-studenten

Gepubliceerd op 16 Sep 2022

Onderzoek onder studenten laat waarde Happyles zien

Happyles kan studenten in het MBO helpen om inzicht te krijgen in hun eigen gevoelens en gedachten, en ze helpen om grip te krijgen op hun innerlijke leven. MBO-studenten waarderen de preventieve training Happyles dan ook positief, blijkt uit een kleinschalig onderzoek in het  Rotterdamse MBO.

 

Begin 2021 is Avant sanare gestart met het geven van Happyles in het Rotterdamse MBO, met een tijdelijke corona-herstelsubsidie. Vanwege de uiterst positieve ervaringen van de trainers, is een kleinschalig onderzoek gedaan op het Albeda Zorgcollege en het Hout- en Meubileringscollege. Het doel van dit onderzoek was inzichtelijk te maken hoe studenten Happyles hadden ervaren en of Happyles toegevoegde waarde heeft voor deze en andere MBO-scholen.

 

Uitkomsten

Uit de enquêtes blijkt dat ruim driekwart van de studenten (77% van 44 studenten in de leeftijd van 16-25 jaar) Happyles belangrijk vindt. Studenten geven meerdere redenen waarom ze Happyles belangrijk vinden. Zo geven ze aan dat jongeren zoals zij op zoek zijn naar zichzelf, soms in de knoop zitten met hun gevoelens, en vanuit huis niet leren hoe ze daar mee om kunnen gaan. Ook benoemen studenten dat leren hoe je met emoties moet omgaan voor elke leeftijdsgroep nuttig en zinvol is. Het meest waardevolle wat studenten van Happyles hebben geleerd, is hoe je gedachten je gevoelens beïnvloeden, en dat mindset belangrijker is dan omstandigheden.

 

Tevredenheidsmetingen

Daarnaast zijn er op het Albeda Zorgcollege tevredenheidsmetingen afgenomen. Daaruit blijkt dat Happyles gemiddeld met een 8 wordt beoordeeld door zowel de studenten als de docenten. De meeste jongeren hebben aangegeven dat ze door de cursus hebben geleerd wat een dipje is en hoe zij hiermee om kunnen gaan.

 

Onderzoekswaarde

Ondanks de kleinschaligheid van het onderzoek, zijn de resultaten indicatief voor de waarde van de training voor MBO-studenten. Ruim driekwart van de studenten uit dit onderzoek heeft aangegeven het belang van Happyles in te zien en waardevolle dingen geleerd te hebben over mentale gezondheid. Bovendien blijkt uit dat er onder deze doelgroep behoefte is aan het leren omgaan met stressvolle situaties, en aan informatie over mentale problemen zoals depressie. Op basis van dit onderzoek adviseren wij dan ook om Happyles in te zetten op MBO-scholen.

 

De Happylestraining

De Happylessen zijn speciaal ontwikkeld voor jongeren in het VMBO of MBO. Ze hebben een positieve insteek en bevorderen het geluk en de psychische gezondheid van de jongeren. Happyles combineert groepsbijeenkomsten met een online programma om zelfstandig te volgen. Jongeren worden zich in de e-lessen bewust van hoe zij zich voelen en krijgen tips en oefeningen die hen kunnen helpen om zich vaker lekker in hun vel te voelen. Leerkrachten en mentoren kunnen signaleren, ondersteunen en verwijzen.

 

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met Els Dekker, coördinator Hoger Onderwijs van Avant sanare, via e.dekker@avantsanare.nl of 085-0499103. Els is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag(ochtend).

 

Of neem een kijkje op onze website voor meer informatie over de Happylestraining.

Het heeft me op scherp gezet. Ik heb geleerd hoeveel invloed je mindset heeft op je leven en de keuzes die je maakt

Melanie, MBO-student
Mentale gezondheid als schoolvak?