Kinderen leren wat ze kunnen doen in leuke en lastige sociale situaties, zodat ze er meer ontspannen in kunnen staan.

Sociaal vaardiger worden in 3 stappen

1

Herken gevoelens

Kinderen oefenen in Pleinverhalen met het herkennen van gevoelens bij zichzelf en bij anderen. Ze leren bijvoorbeeld hoe lichaamssignalen werken en gaan daarmee oefenen. Ook leren ze over helpende en niet-helpende gedachten.
2

Oefen nieuw gedrag

Kinderen gaan oefenen met sociale situaties. Zoals contact maken, stop/nee zeggen, vragen of je mee mag doen, reageren op afwijzing, sorry zeggen, samenwerken en overleggen, complimenten geven en compliment ontvangen.
3

Houd vast!

Door veel te oefenen wordt nieuw gedrag steeds een beetje makkelijker en gaat het meer vanzelf. Daarom oefenen we veel met voelen, denken en doen. De kinderen gaan op die manier ervaren dat ze er zelf invloed op kunnen hebben.

Goed om te weten

Veilige groep

Er doen ongeveer 8 kinderen mee. Daardoor is de groep niet te klein om van elkaar te leren. En niet te groot om veilig te kunnen zijn.

Ondersteuning ouders

Ouders worden ondersteund om de kinderen goed te kunnen helpen met het oefenen van nieuwe vaardigheden.

Onderbouwing

Pleinverhalen is in 2022 ontwikkeld door Avant sanare en Indigo Preventie, Gro Up Buurtwerk, SKVR, beleidsmakers van de Gemeente Rotterdam en wetenschappers. Tijdens het ontwikkelproces zijn elementen met kinderen uitgeprobeerd. De training sluit daardoor goed aan op de wetenschappelijke kennis over effectieve interventies én op de belevingswereld van de kinderen.

Ik vind school veel leuker nu!

Jayce, 9 jaar
foto van

Nadia Anemaat

Directeur

Nadia is pedagoog en heeft de traning mede-ontwikkeld.

foto van

Lisa Bouman

Pedagoog

Lisa is pedagoog en heeft veel ervaring in het werken met kinderen op de basisschool.