Samen in gesprek gaan

1

De drempel over

Praten over wat we moeilijk los kunnen laten, vraagt soms dat we een drempel over gaan. Door met elkaar en onze deskundige in gesprek te gaan, leren teams wat de impact van een schokkende gebeurtenis is en hoe je daarmee om kunt gaan. Iedereen heeft een eigen verwerkingsproces, wat gepaard kan gaan met veranderingen in de structuur binnen een team.
2

Een gezamenlijke uitwisseling

Een gezamenlijke uitwisseling onder deskundige leiding, kan de samenhang binnen een team weer terugbrengen. En dat is belangrijk, voor de onderlinge samenwerking en de voortgang van werkprocessen.