Onze partners - Avant sanare

Arosa

Arosa

Arosa is een stichting die zich inzet voor het voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Arosa werkt Avant sanare aan de mentale weerbaarheid van mensen die te maken hebben (gehad) met geweld.

Meer informatie
Dona Daria

Dona Daria

Dona Daria streeft ernaar dat iedereen op een gelijkwaardige manier deelneemt aan de maatschappij. Dit betekent dat we werken aan dezelfde kansen, keuzevrijheid en gelijke mogelijkheden voor alle mensen. De hindernissen voor sociale participatie willen we zoveel mogelijk wegnemen door het versterken van onderling begrip. Avant sanare werkt samen met Dona Daria aan mentaal welzijn voor iedereen.

Meer informatie
Welzijn Capelle

Welzijn Capelle

Welzijn Capelle biedt ondersteuning, begeleiding, informatie en advies aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen er toe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar een Capelse samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar.

Meer informatie
Wijkconnect Rotterdam

Wijkconnect Rotterdam

Wijkconnect en Avant sanare zijn partners in Rotterdam. Wijkconnect brengt mensen bij elkaar en verbindt burgers en organisaties.

Meer informatie
DIA

DIA

DIA is een samenwerkingsverband van Dona Daria, InMovement en Avant sanare. Wij werken samen voor diverse doelgroepen in Rotterdam en zijn de welzijnspartij in Rozenburg.

Meer informatie
Karify

Karify

Karify is ons platform voor online cursussen. Dat betekent: veilige communicatie, informatie-uitwisseling en (blijvend) online inzage.

Meer informatie
SBB stages beroepsonderwijs bedrijfsleven

SBB stages beroepsonderwijs bedrijfsleven

SBB voor stages beroepsonderwijs in het bedrijfleven. Wij zijn een erkend leerbedrijf en leiden MBO en HBO studenten op in Rotterdam en directe omgeving.

Meer informatie
VGZ Rotterdam

VGZ Rotterdam

VGZ Rotterdam biedt met het Rotterdampakket een collectieve verzekering die Rotterdammers met een laag inkomen toegang geeft tot preventieve zorg. Zoals onze preventieve cursus Omgaan met stress.

Meer informatie
Circusschool Hannes & Co

Circusschool Hannes & Co

Circusschool Hannes & Co uit Vlaardingen is onze partner voor de KOPP-KOV cursus 4U. Daarin worden denken, doen en ervaren gecombineerd.

Meer informatie
Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

Kenniscentrum dat actuele kennis over de jeugd verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Meer informatie
Gezond010

Gezond010

Platform voor Rotterdamse organisaties die samenwerken aan vitale stad met vitale inwoners.

Meer informatie
Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan de preventie van psychische problemen. Daarom investeert de gemeente in programma's voor kinderen, jongeren en volwassenen in de stad.

Meer informatie