Leer meer over thema's als psychische klachten, discriminatie en inclusiviteit.

Over onze Mental Masterclasses

2

Mental Masterclasses

Onze Mental Masterclasses zijn te volgen in 2 thema's: Psychische klachten of Discriminatie & inclusiviteit.

Wat leer je tijdens de Mental Masterclasses?

Mental Masterclass Psychische klachten

Doel van de Mental Masterclass: leer hoe je depressie, angst, eenzaamheid en andere psychische klachten kan herkennen en hoe je verder kan helpen.

 

Kennis van mentale gezondheid en psychische klachten: hoe werken het brein, emoties en gedrag? Hoe herken je problemen? Wat kun je dan doen? Voor teams die willen leren hoe je depressie, angst, eenzaamheid en andere psychische klachten kan herkennen en hoe je verder kan helpen. De masterclass is voor een team van vrijwilligers of professionals. Er zijn twee tot drie bijeenkomsten en de cursus kan zowel online als offline worden gegeven.

Mental Masterclass Discriminatie & inclusiviteit

Doel van de Mental Masterclass: leer de gevoelens, gedachten en het gedrag bij discriminatie en gediscrimineerd worden (her)kennen, zodat je stappen kunt zetten op weg naar inclusiviteit.

 

Discriminatie en inclusiviteit zijn actuele thema’s. En terecht: de mogelijkheid om te zijn wie je bent, zonder dat dit je benadeelt, is een belangrijk grondrecht. Hoe werkt discriminatie eigenlijk? Welke gedachtenpatronen zie je ontstaan en hoe kun je die doorbreken? Hoe heeft discriminatie invloed op de mentale gezondheid? Hoe herken je discriminatie, ook als het verborgen gebeurt? En wat doe je dan? In deze Mental Masterclass leer je alles over emoties, gedachten en gedrag bij discriminatie gediscrimineerd worden en zet je daarmee stappen op weg naar inclusiviteit. Kortom, je beweegt van discriminatie naar inclusiviteit!

foto van

Marit van der Riet

GGZ preventie expert
foto van

Rafaël Maria Theuvenet

Wijkpsycholoog