Terug naar de werknemers

Marit van der Riet

GGZ preventie expert
Kennis is kracht. Vanuit die gedachte wil ik zo veel mogelijk mensen vertellen hoe we onze mentale gezondheid kunnen verbeteren. Als je mentaal de moed kunt opbrengen lukt het immers veel beter om iets ook echt te doen! Ik doe dat door cursussen te geven aan professionals en vrijwilligers om hun kennis uit te breiden en hen manieren aan te reiken om psychische klachten te herkennen, er mee om te gaan en te verwijzen en vrouwen die hun leven weer oppakken na de altijd ontwrichtende ervaringen van relationeel geweld, handvatten aan te bieden om verder te gaan.
foto van Marit van der Riet

Telefoonnummer

085 - 0499138 Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag.

E-mailadres

m.vanderriet@avantsanare.nl

Meer over Marit

Ik heb Gezondheidswetenschappen gestudeerd met de specialisatie Arbeid & Gezondheid. Daarna heb ik allerlei projecten gedaan op het gebied van werkdruk en kwetsbare personen, op beleidsniveau. Ik heb veel ervaring met projecten uitdenken, organiseren en fondsen werven.

Werkplezier

Mijn drijfveer is dat ieder mens een gelijkwaardige plek in deze wereld heeft en dat belemmeringen daarin zo veel mogelijk weggenomen worden. Luisteren naar elkaar, ondersteunen en dat samen leren, dat werkt!

 

Ik ben tevreden als mijn werk mensen helpt hun leven zo in te richten dat zij minder stress en meer plezier ervaren. En als dat werk ook nog eens heel soepel verloopt.

Dit ben ik in het kort

Anderen noemen me rustig, luisterend, analytisch en empathisch. Ik ben ook tamelijk lui: ik doe liever geen overbodige dingen, maar alleen dat wat het verschil maakt!

Je kunt me wakker maken voor

… een goed gesprek! Liefst persoonlijk, face tot face. Ik heb graag het gevoel echt contact te hebben.