Terug naar de thema's

Kinderen en geweld thuis

Kinderen en geweld thuis. Kinderen kunnen slachtoffer of getuige zijn van geweld. Hoe vaak komt het voor? Hoe herken je het en wat kun je doen, zodat kinderen zich weer veilig voelen en goed kunnen ontwikkelen?
foto van Kinderen en geweld thuis

Door op tijd in te grijpen voorkom je dat geweld zich herhaalt

Goed om te weten

Wat bedoelen we met kinderen en geweld thuis?

We bedoelen geweld en mishandeling van kinderen in de thuissituatie. Door een (stief-)ouder, een ander familielid of een huisvriend. Meestal denken we aan lichamelijk geweld, zoals slaan of schoppen of andere vormen van fysiek geweld. Maar ook psychisch, sociaal en seksueel geweld vallen eronder. Zoals vernedering, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Vormen van geweld en mishandeling

  • Verwaarlozing: bij verwaarlozing krijgt het kind niet de aandacht, liefde en zorg die het nodig heeft. Van verwaarlozing kan sprake zijn bij intense emotionele ruzies of geweld tussen de ouders. Er kan ook simpelweg sprake zijn van een tekortkoming in de lichamelijke basisbehoeften van het kind.
  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind.
  • Psychische mishandeling: mishandeling op emotioneel of geestelijk vlak, zoals schelden naar het kind, angst opwekken bij het kind of andere vormen van vijandig gedrag tegen het kind.
  • Seksueel misbruik: aanrakingen van een seksuele aard door de ouders, opvoeders of andere personen. Deze ontstaan dikwijls door het lichamelijke, emotionele of relationele overwicht van de volwassenen of door dwang en geweld van personen.

Gevolgen van mishandeling en geweld

Door mishandeling of verwaarlozing kan een kind een achterstand of probleem ontwikkelen op emotioneel, intellectueel of lichamelijk gebied. Ook kunnen psychische stoornissen ontstaan als gevolg van mishandeling, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Verder ontwikkelt een kind vaan wantrouwen naar andere mensen en neemt het de buitenwereld sneller als vijandig waar. Sommige kinderen zoeken de schuld bij zichzelf en ontwikkelen daardoor een negatief zelfbeeld ontstaat.

De gevolgen zijn zowel op jongere als latere leeftijd zichtbaar. Uit de cijfers blijkt dat slachtoffers van kindermishandeling vaak negatieve gevolgen ondervinden met betrekking tot kansen op de arbeidsmarkt, het aangaan van een relatie en sociaal contact met vrienden, familie en collega’s.

Wat kun je doen?

Preventie is een belangrijk onderdeel om kindermishandeling terug te dringen. Je kunt hierbij denken aan voorlichting en weerbaarheidstrainingen voor kinderen, en informatievoorziening en hulp bij opvoeding voor de ouders. Vroegtijdige interventie kan de kennis en opvoedingsvaardigheden van ouders of verzorgers vergroten. Dit stelt ze beter in staat om kinderen te benaderen en verkleint de kans op kindermishandeling, blijkt uit onderzoek.

 

Kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling kunnen bellen met de kindertelefoon via 0800 – 0432 (gratis).

 

Foto van Bernadette Pires

Bernadette Pires

Pedagoog

Bernadette ondersteunt kinderen om stevig te staan en voor zichzelf op te komen op een veilige manier.

Foto van Oscar Meijer

Oscar Meijer

Studentenpsycholoog

Oscar begeleidt kinderen en jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Hij legt de nadruk op groei van zelfvertrouwen en leert je hoe je je kwaliteiten kan versterken.