Kinderen leren in een ondersteunende en gezellige groepsomgeving spelenderwijs omgaan met problemen en emoties rond de scheiding

De cursus heeft een doorlooptijd van 8 weken

8

8 bijeenkomsten voor kinderen

De kinderen komen 8 keer bij elkaar. Zij leren spelenderwijs vaardigheden om beter met emoties om te gaan. Een bijeenkomst duurt 1 uur.
2

2 bijeenkomsten voor ouders

Voor ouders zijn er 2 bijeenkomsten. Hierbij krijgen zij tips en kennis over het opgroeien in een bijzondere thuissituatie en krijgen zij de kans om verhalen en ervaringen uit te wisselen.
10

10 kinderen in een groep

De groepen tellen maximaal 10 kinderen. Daardoor is de groep veilig en komt elk kind aan bod.

Mijn zoon kan de scheiding nu een plaatsje geven en weet dat zowel z’n vader als z’n moeder er altijd voor hem zullen zijn

Een ouder die meedeed aan een onderzoek over de cursus
Eén op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die samenwonen en hun relatie verbreken. Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook steeds vaker paren met kinderen. In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 86.000 minderjarige kinderen bij deze (echt)scheidingen van hun ouders betrokken. Een scheiding is een heel ingrijpende gebeurtenis voor iedereen die er mee te maken krijgt en kan grote impact hebben. Dit is reden om ons in te zetten voor een evidence-based preventief hulpaanbod voor deze doelgroep, met de cursussen: KIES, Dappere dino's, Stoere schildpadden en Ouderschap na scheiding.
33%
van de huwelijken eindigt in een scheiding, er zijn vaak kinderen bij betrokken
foto van

Goed om te weten

Effectief

Dit programma is uitgebreid getest op effectiviteit. Dat betekent dat uit onderzoek blijkt dat kinderen die emotionele of andere moeilijkheden ervaren rondom de scheiding van hun ouders na de cursus beter met deze moeilijkheden kunnen omgaan dan kinderen die de cursus niet hebben gevolgd.

Preventie

Deze cursus verkleint de kans dat kinderen psychische problemen krijgen. Kinderen leren in een ondersteunende en gezellige groepsomgeving spelenderwijs omgaan met problemen en emoties rond de scheiding.

foto van

Moïse Pietersen

Gezinspedagoog
foto van

Inge den Ouden

Pedagoog
foto van

Melanie Twigt

Programma manager Huiselijk geweld & Echtscheiding