Na Je bibbers de baas voelen kinderen zich meer zelfverzekerd op school en met vrienden.

De cursus heeft een doorlooptijd van 10 - 12 weken

10

10 bijeenkomsten voor de kinderen

waarin de kinderen vaardigheden leren om met faalangstige gevoelens om te kunnen gaan. Zoals het herkennen van gevoelens, positieve gedachten, belonen en ontspannen.
2

2 bijeenkomsten voor ouders

met informatie over faalangst en handvatten voor het omgaan met een kind dat faalangst ervaart.

Ze is nog altijd verlegen, maar ik heb haar zien groeien

Raymond, vader van Charity
"Tijdens de training heb ik mijn kind zien ontwikkelen. Ze is nog altijd verlegen, maar daar heb ik haar in zien groeien. Ik ben blij met het resultaat in zo’n kort tijdsbestek.”
9%
van de 10 tot 12 jarigen heeft faalangst
foto van

Meer over de cursus

Waarom?

Faalangst is een vorm van angst die je in zijn greep krijgt als je iets moet presteren. Deze angst is gekoppeld aan iets wat van jezelf of van een ander moet en kan een negatieve invloed hebben op welzijn of prestaties. Door ombuigen van negatieve gedachten in positieve gedachten en ontspanningsoefeningen kunnen kinderen leren om beter met faalangstige gevoelens om te gaan.

Voor de kinderen

  • Groep van minimaal 8 tot maximaal 10 kinderen.
  • 10 bijeenkomsten van 1.5 uur.
  • Vaardigheden leren om met faalangstige gevoelens om te kunnen gaan. Zoals het herkennen van gevoelens, positieve gedachten, belonen en ontspannen.

Voor de ouders

  • 2 ouderbijeenkomsten, met informatie over faalangst en handvatten voor het omgaan met een kind dat faalangst ervaart.

Ik ben altijd heel verlegen geweest, vooral in groepen en als ik moet presenteren. Ik vind het nog steeds niet leuk, maar ik durf nu wel al iets meer.

Danny (11)
foto van

Lisa Bouman

Pedagoog
foto van

Lisette Bakx

Studentenpsycholoog