Terug naar de thema's

Huiselijk geweld door een (ex) partner

Huiselijk geweld door een (ex) partner. Hoe vaak komt het voor? Wat is het? Hoe herken je het? Wat kun je doen om het te stoppen of voorkomen?
foto van Huiselijk geweld door een (ex) partner

Geweld thuis doorbreken is belangrijk. Om slachtoffers hun eigen, positieve krachten te laten ervaren en herhaling te voorkomen

Goed om te weten

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld in de thuissituatie. De meest bekende vorm van huiselijk geweld is lichamelijk geweld. Zoals slaan, schoppen, krabben, bijten en alle andere vormen van fysiek geweld. Daarnaast is er psychisch geweld, waarbij het slachtoffer wordt uitgescholden, gekleineerd of manipulatie, dwang en/of dreiging ondergaat. Tot slot vallen ook lichamelijke en psychische verwaarlozing, financiële uitbuiting, huwelijksdwang, achterlating en seksueel geweld onder de term huiselijk geweld. Afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer, de vorm van mishandeling en de relatie tussen slachtoffer en pleger wordt huiselijk geweld onderverdeeld in kindermishandeling, (ex-) partnergeweld, oudermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld.  In ruim 60% van de gevallen gaat het om geweld tussen partners of ex-partners.

Wat zijn de gevolgen van dit geweld?

De gevolgen van huiselijk geweld zijn omvangrijk. Naast fysieke en maatschappelijke gevolgen heeft geweld psychische gevolgen. Gevoelens van vernedering, kleinering, angst, frustratie, woede, machteloosheid en wanhoop kunnen tot ernstige psychische belemmeringen leiden die het dagelijks leven bemoeilijken. Veel voorkomende klachten zijn depressies, angstklachten, posttraumatische stressklachten en middelenmisbruik. Daarnaast wordt vaak persoonlijkheidsproblematiek gemeld. Daders van partnergeweld blijken vaak in hun verleden zelf slachtoffer van huiselijk geweld te zijn geweest.

Hoe herken je dit geweld?

Het slachtoffer:

 • gedraagt zich nederig/slaafs naar de partner;
 • is zichtbaar bang voor de partner;
 • heeft nauwelijks contact met anderen, zelfs niet met de familie;
 • heeft moeite met oogcontact;
 • schrikt snel;
 • heeft regelmatig blauwe plekken, kneuzingen en botbreuken;
 • gaat onder begeleiding van de partner over straat;
 • doet niets zonder eerst toestemming te vragen;
 • kan zeggen: “Ik mag van mijn partner niet…”

 

De pleger:

 • is snel jaloers;
 • is eerst agressief en dan weer heel lief;
 • behandelt de ander als zijn of haar bezit;
 • maakt thuis dingen kapot;
 • belooft steeds dat het niet meer gebeurt;
 • wil altijd weten waar de ander is en wat hij of zij doet.

 

Wat kun je doen?

Geweld in huiselijke kring stopt nooit vanzelf, totdat iemand iets doet. Ga daarom in gesprek of doe eventueel een melding. Gebruik de tips van ervaringsdeskundigen over hoe je dat kan aanpakken. Het voorkomen van (de herhaling of verergering) van geweld is op verschillende momenten belangrijk. Er zijn diverse goede preventieprogramma’s voor (ex) partners. Die zijn gericht op het versterken van positieve kracht, vaardigheden en talenten. Daardoor kan de spiraal van geweld een halt toe worden geroepen.

 

Foto van Marit van der Riet

Marit van der Riet

GGZ preventie expert

Mijn drijfveer is dat ieder mens een gelijkwaardige plek in deze wereld heeft en dat belemmeringen daarin zo veel mogelijk weggenomen worden. Luisteren naar elkaar, ondersteunen en dat samen leren, dat werkt!