Goed om te weten

Wat biedt De Nieuwe Toekomst jou?

 • Een leerzaam en waardevol contact met een deelneemster en andere coaches.
 • Een training van 2 dagen met de andere coaches waarin jouw rol als coach wordt verduidelijkt en afgebakend.
 • Intervisiebijeenkomsten samen met de andere coaches.
 • Ondersteuning van de projectleider tijdens de projectperiode.

Wat verwachten wij van jou als coach?

Een vrijwillige coach:

 • Volgt de training voor coaches
 • Spreekt goed Nederlands
 • Doet mee aan de intervisiebijeenkomsten voor coaches
 • Heeft een netwerk en/of kennis van de sociale kaart of kan zich die kennis snel eigen maken
 • Heeft enige kennis van sociaal/maatschappelijke dienstverlening
 • Heeft affiniteit met de doelgroep en is bekend met het onderwerp huiselijk geweld
 • Kan activeren zonder de regie over te nemen
 • Kan planmatig werken en heeft een praktische instelling
 • Heeft enige nuchterheid (laat zich niet snel meeslepen door complexe problematiek)
 • Is bereid te overleggen met de projectleider