Kinderen leren spelenderwijs om oplossingen te bedenken voor problemen die zij ervaren

De cursus heeft een doorlooptijd van 12 weken

12

12 bijeenkomsten voor kinderen

De kinderen komen 12 keer bij elkaar. Zij leren spelenderwijs vaardigheden om beter met emoties om te gaan. Een bijeenkomst duurt 45 minuten.
2

2 bijeenkomsten voor ouders

Ouders krijgen tips en kennis over het opgroeien in een bijzondere thuissituatie en de kans om verhalen en ervaringen uit te wisselen.
6

6 kinderen in de groep

De groepen tellen maximaal 6 kinderen. Daardoor is de groep veilig en komt elk kind aan bod.

Mijn dochter praat meer, is weer spontaan en toont steeds meer haar gevoel

Een ouder die met haar kind meedeed aan een onderzoek over de cursus
Eén op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die samenwonen en hun relatie verbreken. Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook steeds vaker paren met kinderen. In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 86.000 minderjarige kinderen bij deze (echt)scheidingen van hun ouders betrokken. Een scheiding is een heel ingrijpende gebeurtenis voor iedereen die er mee te maken krijgt en kan grote impact hebben. Dit is reden om ons in te zetten voor een evidence-based preventief hulpaanbod voor deze doelgroep, met de cursussen Dappere dino's, Stoere schildpadden, Ouderschap na scheiding en KIES (kinderen in een scheiding).
33%
van de huwelijken eindigt in scheiding
foto van

Goed om te weten

Dino Rex

Dino Rex is een handpop. Onze pedagoog werkt met de dino Rex die vertelt hoe hij omgaat met scheiding van zijn eigen ouders. Samen met de kinderen gaan we met hem meedenken en oplossingen voor hem bedenken.

Effectief

Dit programma is uitgebreid getest op effectiviteit. Dat betekent dat uit onderzoek blijkt dat kinderen die emotionele of andere moeilijkheden ervaren rondom de scheiding van hun ouders na de cursus beter met deze moeilijkheden kunnen omgaan dan kinderen die de cursus niet hebben gevolgd.

Preventie

‘Dappere dino’s’ verkleint de kans dat kinderen psychische problemen krijgen. Kinderen leren in een ondersteunende en gezellige groepsomgeving spelenderwijs omgaan met problemen en emoties rond de scheiding.

Ik vind het leukste om met dino Rex te praten

Mitchel, 9 jaar
foto van

Inge den Ouden

Pedagoog
foto van

Joyce den Ouden

Gezinspedagoog
foto van

Melanie Twigt

Programma manager Huiselijk geweld & Echtscheiding
foto van

Wendy Gouverneur

Pedagoog