Leer de gevoelens, gedachten en het gedrag bij discriminatie (her)kennen, zodat je stappen kunt zetten op weg naar inclusiviteit

De cursus heeft een doorlooptijd van 3-4 weken.

3

Groepsbijeenkomsten

Van 1,5 uur in de online versie.
3

Groepsbijeenkomsten

In de fysieke versie in totaal 6 uur: 2x3 of 3x2.

Op het moment dat mensen te maken hebben met discriminatie, voelen ze zich minder goed

Juliette Schaafsma, hoogleraar cultuur en interactie aan de Universiteit Tilburg
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van discriminatie. Juliette Schaafsma "Op het moment dat mensen te maken hebben met discriminatie, voelen ze zich minder goed. Ze hebben gemiddeld genomen vaker psychische klachten. Het kan je bovendien passief maken, of juist tot negatieve, boze reacties leiden. Het kan vijandige beelden over de andere groep oproepen en polarisatie voeden."   Vooral in het onderwijs heeft Nederland een probleem met discriminatie, zegt het Sociaal Cultureel Planbureau: 22 procent van de scholieren en studenten (ouder dan 15) voelde zich in 2018 gediscrimineerd, veel meer dan bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in de publieke ruimte. Vooral scholieren en studenten met een migratie- of LHBT-achtergrond zijn hiervan het slachtoffer, zo'n drie procent van de scholieren en studenten zegt door discriminatie te zijn gestopt met de opleiding.
27%
van ruim 8500 bevraagde Nederlanders ervaarde in 2018 discriminatie.
foto van

Goed om te weten

De onderwerpen

 • Soorten discriminatie: racisme, seksuele geaardheid, gender (identificatie), religie, cultuur, afkomst, sekse, beperking, leeftijd, sociaaleconomische status etc.
 • Inclusiviteit: betekenis en hoe in de praktijk te brengen
 • Twee kanten van discriminatie
 • Knelpunten in de waarneming, ieder zijn eigen bril en schema, bewustwording hiervan, rol van opvoeding, patronen doorbreken
 • Samenspel van gedachtes, gevoelens en gedrag
 • Tolerantie
 • Consequenties en gevolgen van discriminatie
 • Selffulfilling prophecy
 • Intergenerationele overdracht
 • Schaamte (-en schuldcultuur)
 • Waar kun je de juiste hulp vinden en wanneer moet je deze inschakelen?

De doelen

 • Het leren zien en herkennen van onzichtbare discriminatie
 • Het bewust worden van het eigen schema, leren hiermee om te gaan
 • Handvatten om het gesprek over discriminatie aan te gaan
 • Handvatten over hoe te handelen wanneer je discriminatie ziet
 • Leren kennen van de eigen rol in discriminatie

De aanpak

In de cursus wordt gewerkt met theorie, (wetenschappelijk onderbouwde) modellen, beeldmateriaal, interactieve interventies, dialoog, casuïstiek, eigen ervaringen en ideeën. De deelnemers krijgen een werkboek met opdrachten en informatie, er is een mogelijkheid om ook gesprekstechnieken te oefenen.

De cursus is voor groepen, bijvoorbeeld een team van vrijwilligers, een organisatie of een bedrijf.

Het doet me pijn, want ik kan er ook niks aan doen dat ik gewoon zo'n huidskleur heb

D'angely (in het Jeugdjournaal van 4 juni 2020)
foto van

Bernadette Pires

Pedagoog en vervangend teamleider
foto van

Iris Verschoor

Psycholoog