In deze training leren kinderen hun positieve eigenschappen en herinneringen te versterken

Meer zelfvertrouwen in 3 stappen

1

Voor de training

Sommige kinderen zijn geneigd negatief te denken. Ze hebben een negatief zelfbeeld, dat zich uit in weinig zelfvertrouwen. Voor deze kinderen is een individuele training, afgestemd op hun persoonlijke vaardigheden, heel geschikt.
2

Tijdens de training

In 8 bijeenkomsten van elk drie kwartier oefenen de kinderen met de pedagoog van Avant sanare met verschillende thema's zoals: op een positieve manier naar jezelf kijken en positief denken en voelen. Daarvoor gebruiken zij de cognitief-gedragstherapeutische methode Competitive Memory Training oftewel COMET. Ouders worden hierin meegenomen met een kennismakings-, voortgangs- en evaluatiegesprek.
3

Na de training

Na afloop weten de kinderen wat zij kunnen doen om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan. Zij voelen meer controle over hun eigen leven. Daardoor voelen zij zich ook beter.

De training is erkend als goed onderbouwd door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

Nadia Anemaat, pedagoog en operationeel manager

Erkenning als goed onderbouwd