In deze training leren kinderen hun positieve eigenschappen en herinneringen te versterken

Meer zelfvertrouwen in 3 stappen

1

Voor de training

Sommige kinderen zijn geneigd negatief te denken. Ze hebben een negatief zelfbeeld, dat zich uit in weinig zelfvertrouwen. Voor deze kinderen is een individuele training, afgestemd op hun persoonlijke vaardigheden, heel geschikt.
2

Tijdens de training

In 8 bijeenkomsten van elk drie kwartier oefenen de kinderen met de pedagoog van Avant sanare met positief denken en positieve aandacht. Daarvoor gebruiken zij de cognitief-gedragstherapeutische methode Competitive Memory Training oftewel COMET. In een oudersessie leren ouders of verzorgers hoe zij hun kind tijdens en na de training kunnen ondersteunen. Ook krijgen zij psycho-educatie over de invloed van ouders op het zelfbeeld van kinderen.
3

Na de training

Na afloop weten de kinderen wat zij kunnen doen om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan. Zij voelen meer controle over hun eigen leven. Daardoor voelen zij zich ook beter.

De training is erkend als goed onderbouwd door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

Nadia Anemaat, pedagoog en operationeel manager

Erkenning als goed onderbouwd