Terug naar de thema's

Brutaal en opstandig gedrag bij kinderen

Brutaal en opstandig gedrag bij kinderen zijn uitingen van boosheid die voor problemen kunnen zorgen in het gezin of op school. Als kinderen ouder worden, moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Boosheid is één van de emoties die niet zo makkelijk hanteerbaar zijn. Alle kinderen uiten hun boosheid daarom wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt.
foto van Brutaal en opstandig gedrag bij kinderen

Als kinderen ouder worden moeten ze leren om met emoties als boosheid om te gaan. Voor sommige kinderen is dat lastig.

Goed om te weten

Oorzaken van brutaal en opstandig gedrag

Brutaal en opstandig gedrag kunnen samengaan met sociale en emotionele problemen, of passen bij een gedragsstoornis. Ook kan het samengaan met moeilijk concentreren en stilzitten, druk zijn, of juist heel teruggetrokken. Als kinderen jong zijn, kunnen zij relatief makkelijk oefenen met alternatief gedrag. Met hulp van anderen kunnen zij nog veel leren.

Tip voor een boos kind

Eerst denken, dan doen! Als een kind zich boos voelt, vertel dan dat het zich eerst moet afvragen wat de oplossing is: ‘eerst denken, dan doen’. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit heeft met temperament of karakter van het kind te maken.

Tips voor brutaal en opstandig gedrag

  • Als een kind brutaal is of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt niet.
  • Als je het kind zijn zin geeft, beloon je het gedrag en gaat het kind het vaker doen.
  • Als het kind is afgekoeld, is het belangrijk dat je samen over het gedrag praat.
  • Vertel een kind op een rustige, maar duidelijke toon, welk gedrag je niet accepteert en waarom niet.
  • Laat merken dat je begrijpt wat het kind wil. Bijvoorbeeld: ‘Ik weet dat je graag wilt…” Daar wordt het kind meestal rustiger van.
  • Zeg ook dat je begrijpt dat het kind zich boos voelt, maar dat schreeuwen, schelden of brutale dingen zeggen geen oplossing is. Dit kwetst anderen en levert niets op.
  • Verwacht niet teveel van een kind. Als je iets vraagt wat het kind nog niet kan, wordt het alleen maar opstandiger.
Foto van Charlotte van der Kolk

Charlotte van der Kolk

Pedagoog

Charlotte helpt kinderen met het uiten van hun boosheid op een geaccepteerde manier, samen met ouders en leerkrachten.

Foto van Bernadette Pires

Bernadette Pires

Pedagoog

Bernadette geeft de cursus Pittige jaren, die ouders leert hoe je zorgt dat kinderen naar je luisteren.

Foto van Oscar Meijer

Oscar Meijer

Programma manager Psychologische gesprekken en Volwassenen preventie

Oscar is psycholoog en werkt vooral met jongeren, die hij onder andere via e-health (online hulp) begeleidt bij hun persoonlijke groei.