Afscheid van Avant sanare

Gepubliceerd op 05 Dec 2023

We nemen op donderdag 14 december afscheid van drie gewaardeerde collega’s: directeur Domien Theuvenet, secretaresse Marijke Zwaneveld en wijkpsycholoog Rafaël Maria Theuvenet. Alle drie zijn zij vanaf de start betrokken geweest bij Avant sanare en hebben zich al die jaren, op hun eigen manier, ingezet voor meer mentale gezondheid.

Domien Theuvenet (directeur)

Op 16 december 2010 heeft Domien Theuvenet Avant sanare opgericht, met het Dokkantoor op de Heijplaat als basisplek. Terwijl zijn echtgenote zich zorgen maakte over zijn ambitieuze doelen en de opofferingen die dat wel met zich mee moest gaan brengen, droomde Domien van zijn eigen, bloeiende bedrijf. Al jaren had hij – als hoofd van de afdeling Preventie bij Riagg Rijnmond – gezien dat er kansen bleven liggen om mensen met beginnende mentale klachten op tijd tegemoet te komen in de context waar zij leven. Om die kansen waar te maken nam hij in 2010 de moedige beslissing om zijn baan op te zeggen en Avant sanare te beginnen. Avant sanare is in de afgelopen 13 jaar uitgegroeid tot een krachtige organisatie waar inmiddels bijna 50 professionals vorm geven aan het adagium ‘Beter voorkomen dan genezen’. Meer dan 2000 kinderen en 600 volwassenen worden elk jaar bereikt met mentale gezondheid. En – in de geest van Domien – barst Avant sanare nog steeds van de ambitie.

 

Na 13 jaar neemt Domien op donderdag 14 december afscheid als directeur. In die 13 jaar heeft hij een wezenlijke rol vervuld als directeur en als dynamisch en creatief deelnemer aan de opbouw en organisatie van Avant sanare. Zijn collega’s kijken met veel waardering terug op de manier waarop hij leiding wist te gegeven aan het steeds groter wordende team. Het laatste jaar heeft Domien eraan gewerkt om Avant sanare als gezond bedrijf achter te laten en heeft daartoe al zijn opvolger als directeur aangesteld in Nadia Anemaat. Daarnaast zijn er 4 managers en een HR-adviseur in dienst genomen om het groeiende team in de uitvoering aan te sturen. Zij zijn allen al volop in functie en Domien ziet dat hij zijn bedrijf in het volste vertrouwen aan hen kan overdragen.

Marijke Zwaneveld (secretaresse)

Marijke is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij Avant sanare en heeft meegewerkt aan de opbouw van de organisatie. Marijke is begonnen als  secretaresse, manusje van alles en de persoonlijke assistent van Domien. Ze heeft veel betekend in de huisvesting van Avant sanare. Zij heeft onze nieuwe locatie gevonden, zoals zij ook heeft gezorgd voor onze locatie op de Heijplaat. Met veel zorg en oog voor detail heeft zij de verbouwing van het gedateerde pand laten verbouwen tot een modern en fris ogend kantoor. Marijke laat een enorme rijke erfenis achter! Hoewel zij nog altijd niet is uitgewerkt, en nog vol van energie is, gaat zij op 77-jarige leeftijd toch een stapje terug doen. Haar missie is volbracht en geslaagd.

Rafaël Maria Theuvenet (wijkpsycholoog)

Rafaël Maria, de oudere zus van Domien, heeft vanaf het begin van Avant sanare haar stempel gedrukt op de inhoudelijke kwaliteit. Rafaël Maria heeft voor Avant sanare veel programma’s ontwikkeld en uitgevoerd. Zij heeft vele honderden professionals en vrijwilligers in het welzijnswerk, het onderwijs en de (geestelijke) gezondheidszorg toegerust met haar kennis en vaardigheden. Zij heeft de functie van wijkpsycholoog van de grond af aan ontwikkeld en tot een succes gemaakt. Ook Rafaël Maria is, met haar bijna 71 jaar, nog niet lang niet uitgewerkt en bruist vol energie en leven. Als voorzitter van ’t Venster in Delft, actief lid van Spirituals Directors in Europe en als oprichter en eigenaar van Avant Caritare blijft zij voorlopig actief voor het welzijn en de gezondheid van haar medemens.